Patent of Overseas
Patent of Overseas

Patent / Utility Model

New and industrial inventions are protected by a utility model certificate, while inventions with an inventive step (exceeding the known state of the art) are protected by a patent document.

The useful model is given in the form of inventions, chemical products, food products, methods for which inventions are given for improvements on the product, while the patent document exceeds the state of the art.

Free Patent Search
As you can research your patent online yourself, you can get free information by requesting a free inquiry form.
FREE PATENT SEARCH REQUEST FORM


Patent / Faydalı Model Nedir?

Patent  yeni olan, buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanan buluşlara, faydalı model ise yeni olan ve sanayiye uygulanan buluşlara verilen koruma belgesidir.

Buluş ise "tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır.

Kanunen aşağıdaki konular buluş olarak değerlendirilmemektedir.

a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.

b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler.

c) Bilgisayar programları.

ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.

d) Bilginin sunumu.

Yine 6769 sayılı SMK’na göre aşağıdaki buluşlara da patent verilmemektedir;

Aşağıda belirtilen buluşlara patent verilmez:

a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.

c) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri.

ç) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.

d) İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

Patent / Faydalı Model Süreleri

Patentin koruması başvuru tarihinden itibaren 20 yıl, faydalı modelin koruması ise 10 yıldır. Her ikisi de yılda bir defa yenilenmek zorundadır.

Patent/faydalı model i her ülke sınırları için geçerli olup ihracat varsa veya hedefleniyorsa yurtdışında da ayrıca koruma alınması gerekir.

Patent / Faydalı Model neden gereklidir?

Patent/faydalı model  buluşların tescil edilmesi ile birlikte ülke genelinde üretilerek satılması için hak sahibine tekel hakkı sağlamaktadır. Başvuru tarihinden itibaren koruması başlayan buluşun başka firmalar tarafından üretilmesi, satışa arz edilmesi gibi durumlarda Patent/faydalı model  belgesinin  sağladığı haklardan yararlanarak söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması, kaldırılması ve üretimin durdurulması mümkündür.

Buluşlar için hak sahibine verilen bu yetki ile ilgili ürünlerin fiyatının tek başına belirlenmesi, pazar koşullarının kendine göre şekillendirilmesi mümkün olduğu gibi lisans verilerek başka firmalara kullanım imkanı sunularak ek kazanç sağlanabilir.

Koruma altına alınmayan buluşların, fikirlerin her zaman başka firmalar veya şahıslar tarafından kopyalanması, çalınması ve kendi  çıkarları için kullanılması kaçınılmazdır. Fikrin ortaya çıktığı anda duyulması bile esinlenerek geliştirilmesi için yeterlidir. Bu durumda yapılması gereken ilk olarak patent/faydalı model koruma sürecinin başlatılmasıdır.

Patent/Faydalı Model Tescil Süreçleri Nelerdir?

Faydalı model başvuru tarihinden itibaren takribi 1,5-2 yıl içinde belgelendirilirken patent süreci ise biraz daha uzundur.

Buluşunuzun, başvurunuzun tarafımıza ulaşmasından sonra patent uzmanlarımız tarafından yapılacak ön inceleme ve araştırma süreçlerinden sonra ne şekilde koruma alınacağına karar verilir. Eğer patent kriterlerini taşıyorsa patent, taşımıyorsa faydalı model dosyası hazırlanarak başvuru yapılır. Dosyanın hazırlanması süreci takribi 1 haftadır. Başvuru sonrası koruma başlar ve Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi uzmanları tarafından yapılacak şekilsel inceleme sonucu araştırmaya gönderilir. Araştırma sonrası faydalı model ise 3 aylık ilan süresinde itiraz gelmemesi durumunda belgelendirme yapılmaktadır. Anccak başvuru patent ise araştırma sürecinden sonra tekrar incelemeye gönderilir. İnceleme raporunun olumlu olması halinde 6 ay süresince Resmi Bültende ilan edilir. İtiraz gelmemesi durumunda tescil edilmektedir.

Başvurudan sonra faydalı modelin patente, patentin ise faydalı modele dönüştürülmesi mümkündür.

Patent/Faydalı Model Maliyetleri?

Her iki başvuru şeklinde de birkaç aşamada ödeme yapılmaktadır.

Faydalı Model için başvuru, araştırma, tescil ve yenileme ücretleri varken, patent için ilave olarak ayrıca inceleme ücreti ödenmektedir.

Tescil maliyetini görmek için yukarıdaki ekrandan bilgileri girip ödenmesi gereken ücretler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.  Veya info@asistpatent.com.tr mail adresine mail göndererek detaylı teklif isteyebilirsiniz.

Patent/Faydalı Model Tescili için gerekli evraklar nelerdir?

Patent/faydalı model  işlemleri için aşağıdaki evraklar gereklidir.  İlgili evrakların faks veya e-mail yoluyla gönderilmesi yeterlidir.

Firma adına olacaksa;

  • Patent İşlemleri Sözleşmesi (Karşılık imza altına alınacak) (Tıklandığında sözleşme açılacak)
  • Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir.) (Tıklandığında vekalet açılacak)
  • Patent hazırlık formu: Yukarıdaki form detaylı şekilde doldurularak gönderilir. Ayrıca buluşa ait çizimlerin verilen örnek şekillerdeki gibi gönderilmesi gerekmektedir.
  • Başvuru Ücreti : Başvuru aşamasında ödenmektedir.
  • Faaliyet belgesi veya ticaret sicil gazetesi (Firmanın son tarihli faaliyet belgesi veya ticaret sicil fotokopisi)

Şahıs adına olacaksa;

 

  • Patent İşlemleri Sözleşmesi (Karşılık imza altına alınacak) (Tıklandığında sözleşme açılacak)
  • Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir.) (Tıklandığında vekalet açılacak)
  • Patent hazırlık formu: Yukarıdaki form detaylı şekilde doldurularak gönderilir. Ayrıca buluşa ait çizimlerin verilen örnek şekillerdeki gibi gönderilmesi gerekmektedir.
  • Başvuru Ücreti : Başvuru aşamasında ödenmektedir.
  • Kimlik Fotokopisi

 

Not: Bir veya birden fazla firma veya şahıs adına başvurulması durumunda her firma ve şahıs için ayrı ayrı vekaletname doldurulacaktır.

 

How can we help you?
Fill in the form to receive information. We Will Reach You.
Online Appointment


Customers
Keep up with developments: