Yurtiçi Patent İşlemleri
Yurtiçi Patent İşlemleri

Patent / Faydalı Model

Yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlar faydalı model belgesi ile korunurken buna ilave olarak buluş basamağı içeren (tekniğinin bilinen durumunu aşan) buluşlar ise patent belgesi ile korunmaktadır.

Faydalı model basit tarzdaki buluşlar, ürün üzerinde iyileştirmeler için verilirken, patent belgesi ise tekniğin bilinen durumunu aşan yani konunun uzmanı tarafından aşikar olarak ortaya çıkarılamayan buluşlar, kimyasal ürünler, gıda ürünleri, yöntemler için verilmektedir.

Patentinizi Ücretsiz Araştırın!
Patentinizi online olarak kendiniz araştırabileceğiniz gibi bizlere ileteceğiniz talep formu ile ücretsiz araştırmasını yaparak bilgi verebiliriz ...
ÜCRETSİZ PATENT ARAŞTIRMA TALEP FORMU


Patent / Faydalı Model Nedir?

Patent  yeni olan, buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanan buluşlara, faydalı model ise yeni olan ve sanayiye uygulanan buluşlara verilen koruma belgesidir.

Buluş ise "tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır.

Kanunen aşağıdaki konular buluş olarak değerlendirilmemektedir.

a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.

b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler.

c) Bilgisayar programları.

ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.

d) Bilginin sunumu.

Yine 6769 sayılı SMK’na göre aşağıdaki buluşlara da patent verilmemektedir;

Aşağıda belirtilen buluşlara patent verilmez:

a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.

c) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri.

ç) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.

d) İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

Patent / Faydalı Model Süreleri

Patentin koruması başvuru tarihinden itibaren 20 yıl, faydalı modelin koruması ise 10 yıldır. Her ikisi de yılda bir defa yenilenmek zorundadır.

Patent/faydalı model i her ülke sınırları için geçerli olup ihracat varsa veya hedefleniyorsa yurtdışında da ayrıca koruma alınması gerekir.

Patent / Faydalı Model neden gereklidir?

Patent/faydalı model  buluşların tescil edilmesi ile birlikte ülke genelinde üretilerek satılması için hak sahibine tekel hakkı sağlamaktadır. Başvuru tarihinden itibaren koruması başlayan buluşun başka firmalar tarafından üretilmesi, satışa arz edilmesi gibi durumlarda Patent/faydalı model  belgesinin  sağladığı haklardan yararlanarak söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması, kaldırılması ve üretimin durdurulması mümkündür.

Buluşlar için hak sahibine verilen bu yetki ile ilgili ürünlerin fiyatının tek başına belirlenmesi, pazar koşullarının kendine göre şekillendirilmesi mümkün olduğu gibi lisans verilerek başka firmalara kullanım imkanı sunularak ek kazanç sağlanabilir.

Koruma altına alınmayan buluşların, fikirlerin her zaman başka firmalar veya şahıslar tarafından kopyalanması, çalınması ve kendi  çıkarları için kullanılması kaçınılmazdır. Fikrin ortaya çıktığı anda duyulması bile esinlenerek geliştirilmesi için yeterlidir. Bu durumda yapılması gereken ilk olarak patent/faydalı model koruma sürecinin başlatılmasıdır.

Patent/Faydalı Model Tescil Süreçleri Nelerdir?

Faydalı model başvuru tarihinden itibaren takribi 1,5-2 yıl içinde belgelendirilirken patent süreci ise biraz daha uzundur.

Buluşunuzun, başvurunuzun tarafımıza ulaşmasından sonra patent uzmanlarımız tarafından yapılacak ön inceleme ve araştırma süreçlerinden sonra ne şekilde koruma alınacağına karar verilir. Eğer patent kriterlerini taşıyorsa patent, taşımıyorsa faydalı model dosyası hazırlanarak başvuru yapılır. Dosyanın hazırlanması süreci takribi 1 haftadır. Başvuru sonrası koruma başlar ve Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi uzmanları tarafından yapılacak şekilsel inceleme sonucu araştırmaya gönderilir. Araştırma sonrası faydalı model ise 3 aylık ilan süresinde itiraz gelmemesi durumunda belgelendirme yapılmaktadır. Anccak başvuru patent ise araştırma sürecinden sonra tekrar incelemeye gönderilir. İnceleme raporunun olumlu olması halinde 6 ay süresince Resmi Bültende ilan edilir. İtiraz gelmemesi durumunda tescil edilmektedir.

Başvurudan sonra faydalı modelin patente, patentin ise faydalı modele dönüştürülmesi mümkündür.

Patent/Faydalı Model Maliyetleri?

Her iki başvuru şeklinde de birkaç aşamada ödeme yapılmaktadır.

Faydalı Model için başvuru, araştırma, tescil ve yenileme ücretleri varken, patent için ilave olarak ayrıca inceleme ücreti ödenmektedir.

Tescil maliyetini görmek için yukarıdaki ekrandan bilgileri girip ödenmesi gereken ücretler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.  Veya info@asistpatent.com.tr mail adresine mail göndererek detaylı teklif isteyebilirsiniz.

Patent/Faydalı Model Tescili için gerekli evraklar nelerdir?

Patent/faydalı model  işlemleri için aşağıdaki evraklar gereklidir.  İlgili evrakların faks veya e-mail yoluyla gönderilmesi yeterlidir.

Firma adına olacaksa;

  • Patent İşlemleri Sözleşmesi (Karşılık imza altına alınacak) (Tıklandığında sözleşme açılacak)
  • Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir.) (Tıklandığında vekalet açılacak)
  • Patent hazırlık formu: Yukarıdaki form detaylı şekilde doldurularak gönderilir. Ayrıca buluşa ait çizimlerin verilen örnek şekillerdeki gibi gönderilmesi gerekmektedir.
  • Başvuru Ücreti : Başvuru aşamasında ödenmektedir.
  • Faaliyet belgesi veya ticaret sicil gazetesi (Firmanın son tarihli faaliyet belgesi veya ticaret sicil fotokopisi)

Şahıs adına olacaksa;

 

  • Patent İşlemleri Sözleşmesi (Karşılık imza altına alınacak) (Tıklandığında sözleşme açılacak)
  • Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir.) (Tıklandığında vekalet açılacak)
  • Patent hazırlık formu: Yukarıdaki form detaylı şekilde doldurularak gönderilir. Ayrıca buluşa ait çizimlerin verilen örnek şekillerdeki gibi gönderilmesi gerekmektedir.
  • Başvuru Ücreti : Başvuru aşamasında ödenmektedir.
  • Kimlik Fotokopisi

 

Not: Bir veya birden fazla firma veya şahıs adına başvurulması durumunda her firma ve şahıs için ayrı ayrı vekaletname doldurulacaktır.

 

Sıkça Sorulan Sorular
Patent/Faydalı Model Nedir?
atent nedir sorusundan önce “Buluş Nedir?” bunu açıklamak gerekir. Sözlük anlamı ilk defa yeni bir şey icat etme olsa da asıl anlamı "tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır. Bir ortaya çıkışın buluş ya da icat olabilmesi için, daha önce bulunmuyor olması gerekir. Eğer bulunuyor fakat bilinmiyor ise, bu durum keşif olarak adlandırılır. Buluş, durumlara yeni bir düşünce ya da yöntem getirmek ve yeni bir şey açığa çıkarmak ile olur. Yeni bir düşünceyle bir probleme çözüm bulunabilir ya da eskisi geliştirilebilir. Buluşlar genellikle bir ihtiyacın giderilmesi amacı ile formüle edilir ve bir birey tarafından olduğu kadar bir ekip tarafından da gerçekleştirilebilirler. Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır. Araçlar, makineler, aygıtlar, elektronik ekipmanlar, elektronik parçalar, kimyasal bileşikler ve işlemleri, ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır. Faydalı model patent sistemi gibi gelişmekte olan ülkelerde uygulanan belgelendirme sistemini ifade etmektedir. Patent belgesinden farklı olarak 10 yıllık koruma sağlayan fakat hukuki anlamda aynı yasal hakları veren bir belgelendirme türüdür.
Patent Neden Gereklidir?
Patent sisteminin amacını, yenilikleri ve buluş yapmayı özendirmek, yenilikleri, yaratıcı fikirleri teşvik etmek, bu fikirlerin üretime dönüşerek toplumların kalkınmalarını sağlamak, ekonomik ve sosyal refah düzeyini arttırmak olarak özetleyebiliriz. Bu sistemlerin yıllardır sağlıklı şekilde uygulandığı, toplumlar tarafından benimsendiği ve çalışmaların bu yönde inovatif olarak kanalize edildiği ülkeler dünya ekonomisine hakim olan gelişmiş ülkelerdir. Hepsinde görüleceği üzere üretilen buluş ve akabinde verilen patent belgeleri diğerlerine oranla kat ve kat fazladır. Firma bazında ve kişisel olarak düşünüldüğünde buluş sahiplerinin ve haksahiplerinin ödüllendirilmesi, korunması ve güçlendirilmesi yoluyla verilen patent belgeleri rekabet düzeyini arttırmakta, kaliteli ürün üretimini teşvik etmektedir. Yenilikçi gelişimin basamaklarını oluşturan patentlendirme sistemi rakiplerin o konuyla ilgili safdışı bırakılmasını sağlayan, pazar koşullarının önünü açan çok güçlü pazarlama argümanıdır. Rekabet olmadığı tekel pazarda istenilen fiyat düzeyinden satış yapmayı, yüksek cirolar elde etmeye temin eder. Haliyle buluşların patentle koruma altına alınması belli bir süreliğine yüksek düzeylerde kar elde etme imkanı vermektedir.
Her buluş faydalı model veya patent ile korunabilir mi?
Her buluşun tescil edilmesi mümkün değildir. Örneğin bilgisayar yazılımları, matematiksel çözümler, edebiyat eserleri, sanat eserleri gibi çalışmalar patent veya faydalı model ile koruma altına alınamaz. Buluş konusu ürün ve yöntemlerin hangi kapsamda korunup korunamayacağı hakkında Asist Patent danışmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.
Patent veya faydalı model için hangi kriterler gereklidir?
Buluşa konu ürünün faydalı model ile korunabilmesi için 2 kriter gereklidir. Bunlar yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleridir. Yenilik kriteri söz konusu buluşun daha önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını, sanayiye uygulanabilme ise söz konusu ürünün sanayi alanında kullanılabilecek bir ürün olması gerektiğini ifade eder. Patent için gerekli kriterler ise; Yenilik KriteriSanayiye Uygulanabilme Kriteri Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteridir. Tekniğin bilinen durumunun aşılmasını KHK “Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.” Şeklinde tarif etmektedir
Patent veya faydalı model başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeler nelerdir?
Başvuru için öncelikle ürünün danışmanlarımız tarafından incelenmesi gerekmektedir. Uygun olan buluş konusu ürünlerin başvurusu için aşağıdaki bilgi ve belgeler gerekmektedir. Başvuru sahibi bilgileriVekaletnameÜrün hakkında detay bilgi (Önceki ve şimdiki sistem arasındaki farklar, ayrıcalıklar vb.)Ürüne ait katı model çizimler.Patent veya faydalı model ücreti ödendiğini gösterir dekont
Patent veya faydalı model süreçleri nasıl?
Faydalı model tescil süreci yaklaşık 10-12 aylık bir süreçtir. Başvuru ile birlikte süreç ve koruma başlar. Ardından Türk Patent Enstitüsü tarafından 1-2 aylık şekilsel, hukuki incelemeler ile ön değerlendirmesi yapılan başvuru ardından 3 aylık Resmi Patent Bülteninde ilan edilir. İtiraz gelmediği taktirde tescil kararı verilir ve belge ücreti ödenerek belge alınır. Patent işlemleri ise faydalı model işlemlerine göre daha farklı ve uzun bir süreçte belgelendirilir. Başvuru sonra Türk Patent Enstitüsü uzmanları tarafından incelenen dosya herhangi bir sorun olmadığı taktirde araştırma yapılmak üzere vekile tebliğ edilir. Vekil, müvekkil ile görüşerek uygun olan yurtdışı herhangi bir ofiste araştırma işlemini tamamlar. Başvuru tarihinden 18 ay sonra başvuru ile birlikte araştırma raporu yayınlanır. Başvuru ve rapor 6 ay süre ile Resmi Bültende yayınında kalmaktadır. Araştırma raporunun bize bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde İncelemeli Patent veya İncelemesiz Patent sistemi seçimi yapılması gerekir. Eğer araştırma raporunda buluşumuza benzer bir patent çıkmazsa 20 yıllık olan İncelemeli patenti tercih edebiliriz. Ancak buluşumuzun patent olamayacağına dair patentler var ise 7 yıllık olan İncelemesiz patenti tercih etmemiz daha doğru olacaktır. İncelemesiz patent tercih edildiğinde yayın aşamasında itiraz gelmemesi halinde belgelendirme safhasına geçilir ve 7 yıllık koruma sağlayan incelemesiz patent belgesi alınır. Eğer İncelemeli Patent sistemi seçilirse, 6 aylık yayının bitiminden sonra TPE’nin yapacağı bildirimi aldıktan sonra İnceleme Raporu yapılmalıdır. Bu rapor, buluşunuzun patent alacağının resmi olarak belgelenmesi içindir. İnceleme raporunun sonucuna göre başvurumuzun patent olarak kabulü veya reddini içeren raporun iletilir. Eğer rapor olumluysa belge ücreti yatırılarak belge onaylanarak 20 yıllık koruma süresi başlar.
Patent veya Faydalı model başvurusu yapmadan önce kendim araştırma yapabilir miyim? Nereden araştırabilirim?
Bu konuda araştırma için Asist Patent danışmanlarınızdan yardım alabileceğiniz gibi kendiniz de Türk Patent Enstitüsü’nün http://online.tpe.gov.tr/web/index.html sayfasından veya Avrupa Patent Ofisinin http://tr.espacenet.com/ ibareli türkçe sayfasından araştırabilirsiniz.
Patent veya Faydalı Model yıllık ücretlerini ödemezsem ne olur?
Bu yenileme ücretleri patent veya faydalı modelin korumasını devam ettirmek için mutlaka gereklidir. Ödenmediği taktirde cezalı ödeme sürecine düşer ve zamlı olarak ödeme yapılabilir. Fakat ilgili süre de geçerse koruma hakkı sona erecektir.
Başvuru yaptıktan sonra ürünümü piyasaya çıkarıp satışa başlayabilir miyim?
Patent veya faydalı model hakkından yararlanabilmek için tescil sürecinin olumlu şekilde sonuçlanması gerekir. Tescil işlemi sonuçlanmadan hukuki koruma elde edilemeyeceğinden buluş konusu ürünün piyasaya sürülmesi rakipler tarafından taklitleri ve kullanımları gündeme getirecektir. Bu durumda karşı tarafa müdahale etmek mümkün değildir. Ancak tespit yapılabilir. Haliyle başvuru sonrası ürünün kullanıma ve satışa sunulması tavsiye edilmemekle birlikte zorunlu hallerde yapılabilir. Fakat yine de piyasadan takip edilmesi gerekir.
Patent veya faydalı model belgesini aldıktan sonra herhangi bir işlem yapmaya gerek var mıdır?
Belge aldıktan sonra öncelikle yıllık yenileme harçlarının mutlaka ödenmesi gerekir. Ayrıca 3 yıl içinde söz konusu ürünün kullanıldığına dair kullanım belgesinin Türk Patent Enstitüsüne verilmesi gerekir. Bunun dışında hak sahibi, adres, nev’i, unvan vb. gibi değişikliklerin de mutlaka başvurusu yapılarak sicile işlenmesi sağlanmalıdır.
Türkiye’de alınan patent tüm dünyada geçerli midir?
Hayır. Diğer tescil sistemlerinde olduğu gibi patent ve faydalı model belgeleri de sadece tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Eğer 1 yıl içinde yurtdışında farklı bir ülkede başvuru yapılacaksa rüçhan hakkını kullanarak başvuru yapılması mümkündür.
Patentli bir ürün tamir edilebilir mi?
Patentli bir ürün üzerinde tamir hakkın kapsamının ihlali anlamına gelmez. Kişi veya kuruluşlar bedel ödeyerek aldıkları bir patentli ürün üzerinde tamir işlemi yapabilirler. Çünkü patent sahibi ürünü satarak üzerindeki koruma hakkını tüketmektedir. Fakat son kullanıcı harici bir kişi tarafından, patent sahibinden izin almaksızın, ticari bir amaçla, patentin esaslı parçaları üzerinde yapılacak tamir kapsamını aşarak yeniden elde etme, üretme boyutuna girecek şekildeki faaliyetler tamir olarak değerlendirilemez. Bu tür durumların somut örneğe göre değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
Makine veya tertibatın belli parçalarında malzeme değişikliği yaptım. Faydalı modele konu olur mu?
Yapılan değişikliğe göre farklılık göstermektedir. Genellikle malzemeye yönelik basit değişiklikler (çelik olan bir parçayı alüminyum yapmak gibi) gerçekten bir avantaj sağlamıyorsa buluş niteliği taşımadığından dolayı faydalı model veya patentle korunamamaktadır. Diğer taraftan kullanılan malzemede içerik açısından yenilikler varsa (malzeme alaşımını değiştirerek daha hafif ama daha mukavim bir malzeme üretmek gibi), bu tür buluşlar direk kimya ve malzeme bilimi ile ilgili olduğundan ancak patentle korunabilmektedir
Buluşa patent veya faydalı model almadan kullanmamın ne sakıncası olabilir?
Buluşun patent ya da faydalı model ile korunma altına alınmamış olması rakiplerin aynı ürünü yaparak satabilecekleri anlamına gelmektedir. Bu durumda karşı firmayı engellemek çok zor olacağı gibi diğer rakiplerin kendi adına patent başvurusu yapabilecekleri unutulmamalıdır.
Patent/faydalı model kullanma zorunluluğu nedir?
Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. Kullanma konusunda Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılması gerekir. Başvuru yapılmadığı taktirde buluşun zorunlu lisansa konu olması kaçınılmazdır.
Patent veya faydalı model sahibi buluş konusu ürününün başkası tarafından kullanılması halinde neleri talep edebilir?
Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır: a - Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması; b - Patent konusu olan bir usulün kullanılması; c - Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi. d - Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.
Patentten doğan hakka tecavüz sayılan haller nelerdir?
Aşağıda yazılı fiiller patentten doğan hakka tecavüz sayılır: a - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek; b - Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmakveya uygulamaya koymaksuretiyle kullanmak; c - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak; d - Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek; e - Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak; f - Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.
Patent veya faydalı model alınmış bir ürünü ticari amaçla kullanmak istiyorum, ne yapmayalım ?
Patent/faydalı model ile koruma altına alınmış bir ürünü veya buluşu kullanmak için sahibinden izin almak gerekir. Bu izin lisans şekline anlaşma dahilinde olabilir. Aksi halde izinsiz kullanım tecavüz şartlarını doğurmaktadır. Diğer bir yol ise yine patentin hak sahibinden belgeyi devir almak olabilir. Devir işlemi Türk Patent Enstitüsüne bildirilir ve sicile kaydedilir. Tüm bunlar dışında faydalı model veya patent korumasını aşmak için istemlerde belirtilen korumanın dışına çıkılması gerekmektedir. Bu konusunda Asist patent uzmanlarımızdan bilgi almanızı tavsiye ediyoruz.
Patent veya faydalı model sahibinin hukuki hakları nelerdir?
Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemeden, özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir: a - Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebi; b - Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi; c - Patentten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el konulması talebi; d - Mümkün olduğu takdirde bu fıkranın üçüncü bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi; Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, patent sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir. e - Patentten doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin üçüncü bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi; f - Patentten doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: