Human Resources
Human Resources
Asit Patent’in İnsan Kaynakları yönetim anlayışı;

Müşteri değerlerine sahip çıkan çalışanların şirket kültürünü benimsemesi ile bu yönde eğitilmesi, geliştirilmesi ve toplumsal değer yaratan gruplar arasına dahil edilmesini ilke edinen şirketimiz, şirket değerlerine olduğu kadar kendi değerlerine de önem veren entelektüel ve mutlu insanlarla çalışmayı hedeflemektedir.

Başarının bireysel değil grup olarak elde edilebileceği gerçeğini kabul eden insan kaynakları yaklaşımımıza göre, personel seçimi belirlenmiş görev tanımları ve statüler dahilinde yapılmaktadır. Doğru göreve doğru insan mantığı ile mutlu ve başarılı çalışanlar yaratılacağına inanıyoruz.

Asist Patent en düşük pozisyondan en yüksek pozisyona kadar kendi personelini kendi eğiterek, tarafsız değerlendirme yöntemleri ile çalışanlarını yetiştirme yoluna gitmeyi tercih etmiş, en düşük sirkülasyon yapısıyla yönetici kadrosunu da kendi içersinden seçmeyi yeğlemiştir.

İnsan Kaynakları Politikamız;

Konusunda Uzman İşgücünü Şirkete Kazandırma

İnsan kaynakları yönetimi,

-Konusunda Uzman İş gücünü Şirkete Kazandırma
-Kişisel ve Mesleki Gelişime yatırım yapmak
-Çalışanların sürekli gelişimi için inovatif ve fırsatçı ortamlar yaratmak,
-Ast–üst ilişkilerini bürokratik yapıdan kurtarıp iş performansı dahilinde izlemeleri sağlamak, iletişimi geliştirmek,
-Uzman, danışman ve yönetici kadrolarında sektörel iş gücünün liderlerini hazırlamak ve bu yönde gelişimi teşvik etmek.
-Kendi insan kaynağını en kaliteli şekilde kendi yaratabilen seviyelere ulaşmak.
-Konusunda Uzman İş gücünü Şirkete Kazandırma
-Çalışanların Motivasyonunu ve Şirket Aidiyetini Artırma


Şirketimizle çalışmak isteyenler aşağıdaki başvuru formunu doldurarak ve/veya info@asistpatent.com.tr adresine mail atarak başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sonrası ön görüşme ve ikincil değerlendirme modeli ile seçim yapılmaktadır. Uygun bulunan adayların tüm konularla ilgili eğitimi aldıktan sonra işe başlamaları sağlanır.

Active Advertisements
How can we help you?
Fill in the form to receive information. We Will Reach You.
Online Appointment


Customers
Keep up with developments: