Bilgisayar Yazılımları
Bilgisayar Yazılımları

Bilgisayar programları, en basit tanımıyla, herhangi bir programlama dili kurallarına uygun şekilde yazılmış bir grup kodun makine diline çevrilmiş son halidir. Yapılan oyunlar, grafik veya resim hazırlama ortamları, film veya müzik yürütücüleri , web tasarım yazılımları ve hatta programlama dilleri de bu kapsamda değerlendirilir. Kısacası en çok tanışık olduğumuz windows (95/98/2000/xp) bile bir programdır.

 

Her programlama dilinin kendine ait kuralları, kodları, parametreleri vardır. Veri tabanı ise düzenli bilgiler topluluğudur. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir , taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Günümüzde veri tabanı sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Veri tabanı yazılımı ise verileri sistematik bir biçimde depolayan yazılımlara verilen isimdir. Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veri tabanının bu bilgiyi verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilmesidir. Veri tabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır.İşte bu aşamada bilgisayar programlarının ve veri tabanlarının tescili büyük önem kazanmaktadır. 551 sayılı Patent Haklarının Korunmasına dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 6.maddesinin c bendi uyarınca “Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları” nın patent kapsamında korunamayacağı belirtilmiştir. Bilgisayar yazılımları da bu bağlamda patent ile korunamayacak buluşlar arasında yer almaktadır.

 

Fakat geçmiş yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile bilgisayar yazılımlarının ve veritabanlarının da isteğe bağlı olarak tescil edilmesi mümkün hale gelmiştir.

 

Tescil edilmek istenen tasarımların kod detaylarının belli bir bölümü veya tamamı alınarak başvuru yapılabilmektedir.

 

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU' na göre mali haklara tecavüz başlığı altında bilgisayar programları ve veri tabanları tescili alan firma veya şahıslara tanınan hukuki haklar aşağıdadır;

 

1. Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis veya onmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,


2. Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satan kişiler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya beşmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,


3. Hak sahibinin izni olmaksızın;

Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen
Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan,
Bir eseri herhangi bir şekilde yayan,
Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan,
eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden,
Bir Kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur. 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: