Tasarım / Yurt İçi
Tasarım / Yurt İçi

Tasarım Tescili Nedir?

6769 SMK kapsamında Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü olarak tanımlanmıştır.

Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

Tasarım tescili ile koruma alabilmek için tasarıma konu ürünlerin YENİ ve AYIRTEDİCİ olması gerekir. Yenilik kriteri tüm dünya genelinde geçerli olup daha önce dünya genelinde aynı veya benzerinin kamuya sunulmamış olması gerekir. Ayırt edicilik kavramıyla ifade edilen ise daha önce kamuya sunulmuş olan ürünlerle kıyaslandığından ayırt edici nitelik taşıması gerektiğidir. Yani başvurusu yapılan tasarım ile daha önce kamuya sunulmuş olan tasarımların karıştırılmayacak derecede farklı olması gerekir.

Tasarım tescili her ülke sınırları için geçerli olup ihracat varsa yurtdışında da ayrıca koruma alınması gerekir.

 

Tasarım tescili neden gereklidir?

Tasarım işlemlerine başlamadan önce ön araştırma yapılabilir. Ön araştırma ve değerlendirme sonrası tescili istenen ürün, uygun görsel anlatımların ve tarifnamenin hazırlanması ile başvuru birimine gönderilir. Asist Patent tasarım uzmanları başvuruya konu ürünleri görsel anlatımlarıyla beraber tekrar değerlendirir ve son kontrolleri yapar. Tescil açısından bir sıkıntı görülmediği taktirde başvuru online veya dilekçe formatıyla takribi 2-3 gün içerisinde yapılır.
Başvuru yapıldıktan sonra tasarım dosyası üzerinde değişiklik yapmak hem ek maliyet getireceğinden hem de süre kaybına yol açacağından dolayı tasarım başvurusunun, sadece bu konuyla ilgili uzmanlarımız tarafından çifte kontrol yapıldıktan sonra müracaat edilmesi ilkesi benimsenmiştir.

 

Başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına girdikten sonra tasarımın başvurulduğuna dair başvuru ve/veya evrak numarası verilir ve koruma başlar.

Takribi 1 aylık şekilsel incelemeden sonra Resmi Bültenlerde ilan edilen tasarımlar için 3 aylık süreç içerisinde farklı firmalar tarafından itiraz edilmemesi durumunda 5 yıllık koruması olan Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi verilir.

Tasarım tescil belgesinin geçerlilik süresi başvurudan itibaren 5 yıl olup her 5 yılda bir defa yenilenmek kaydıyla koruma süresi 25 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Tasarım tescil süreçlerini görmek için tıklayınız !

Tasarım tescil sürecinin detaylı iş akışını görmek için tıklayınız !

 

Tasarım Tescil Maliyetleri?

Endüstriyel Tasarım Tescil işlemlerinde başvuru, yayın ve belge ücreti tek seferde başvuru yaparken ödenmektedir. Başvurusu yapılan ürün sayısına, ürünlerin görsel anlatım adedine (resim sayısına), rüçhan hakkı olup olmamasına, yayın erteleme talebi olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir.

Tescil maliyetini görmek için yukarıdaki ekrandan bilgileri girip ödenmesi gereken ücretler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.  Veya tasarim@asistpatent.com.tr mail adresine mail göndererek detaylı teklif isteyebilirsiniz.

 

Tasarım Tescili için gerekli evraklar nelerdir?

Tasarım tescil işlemleri için aşağıdaki evraklar gereklidir.  İlgili evrakların faks veya e-mail yoluyla gönderilmesi yeterlidir.

 1. Firma adına olacaksa;
 • Marka İşlemleri Sözleşmesi (Karşılık imza altına alınacak) (Tıklandığında sözleşme açılacak)
 • Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir.) (Tıklandığında vekalet açılacak)
 • Ürünlerin Görsel Anlatımları: En az 8x8 cm ebatında jpeg formatında olması gerekir. Örneğin. (Tescil edilecek markanın jpeg formatında logolu hali) (Tıklandığında örnek logo açılacak)
 • Başvuru Ücreti : Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont.
 • Faaliyet belgesi veya ticaret sicil gazetesi (Firmanın son tarihli faaliyet belgesi veya ticaret sicil fotokopisi)

 

 1. Şahıs adına olacaksa;
 • Marka İşlemleri Sözleşmesi (Karşılık imza altına alınacak) (Tıklandığında sözleşme açılacak)
 • Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir.) (Tıklandığında vekalet açılacak)
 • Ürünlerin Görsel Anlatımları: En az 8x8 cm ebatında jpeg formatında olması gerekir. Örneğin. (Tescil edilecek markanın jpeg formatında logolu hali) (Tıklandığında örnek logo açılacak)
 • Başvuru Ücreti : Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont.
 • Kimlik Fotokopisi

 

Tasarımınızı Ücretsiz Araştırın!
Tasarımınızı online olarak kendiniz araştırabileceğiniz gibi bizlere ileteceğiniz talep formu ile ücretsiz araştırmasını yaparak bilgi verebiliriz ...
ÜCRETSİZ TASARIM ARAŞTIRMA TALEP FORMU


Sıkça Sorulan Sorular
Tasarım Tescili Neden Gereklidir?
İnsan hayatının vazgeçilmez bir öğesi haline gelen ürün tasarımları her geçen gün gelişerek sınır tanımaz hale gelmektedir. Böyle olunca artık herkes ürünlerin ayırtedici bir özelliği olan görselliğe yönelmeye başlamış ve tercihlerini bu doğrultuda kullanmaya başlamıştır. Tasarımlar müşterilerin tercihlerine yön veren vazgeçilmez bir unsur haline gelirken sobadan, arabaya, kaşıktan, bardağa, bilgisayardan, cep telefonlarına kadar bir çok üründe katma değer yaratan bir olgudur. Aynı kalite ve faydada olan ürünlerin ayrım noktası halindedir. Hal böyle olunca üreticilerin de ürünlerinde tasarımsal çalışmalara ağırlık vermesi kaçınılmaz olmuştur. Hergün artan tasarım çalışmaları özgün ve yaratıcı tasarımcılığı tetiklemiş ve kaliteli tasarımcıların önünü açmıştır. Bu anlamda tasarımcının ve üreticinin emeğinin, ar-ge altyapısının ve maliyetlerinin korunması için tescil şart hale gelmiştir. Yapılan emek yoğun çalışmanın sonucu ortaya çıkan ürünlerin korunması ve ödüllendirilmesi ancak Endüstriyel Tasarım Tescil sistemi ile mümkündür. Tescil edilmiş tasarımlar sahibine korumanın yanında, prestij, imaj ve artı katma değer sağlamaktadır.
Her türlü ürün tasarımını koruma altına alabilir miyim?
Tasarımların Endüstriyel Tasarım tescili korumasından yararlanabilmesi için öncelikle sanayiye uygulanabilmesi gerekmektedir. Edebi eserler, yazılımlar, sanatsal çalışmalar tasarım tescili kapsamında korunmamaktadır. Ayrıca başvurusu yapılacak koruma altına alınacak olan tasarımların 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin belirttiği şartları taşıması gerekir. Bunlar Yenilik ve Ayrıtedicilik kriterleri şeklindedir. Yenilik ve ayırtedicilik kriterini taşımayan tasarımların tescil edilmesi sözkonusu değildir.
Tasarıma konu ürünümüzün daha önce tescilli olup olmadığını veya yeni olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? Buna ilişkin araştırma yapabilir miyim?
Tasarımın daha önce dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sunulmamış olması yenilik kriterini doğrulamaktadır. Fakat bunun öğrenilmesi için dünya genelinde araştırma yapmak mümkün olmamasına rağmen Asist Patent online işlemler bölümünden yurtiçindeki daha önce başvurusu yapılmış ve tescillenmiş tasarımların araştırmasını yapabilirsiniz. Yurtdışı ve/veya detay araştırma için danışmanlarımızla irtibata geçmenizi tavisye ediyoruz. Tasarımların yenilik kriterine haiz olup olmadıklarını öğrenmek için konuyla ilgili çalışma yapan ar-ge personelinin sektörü takip etmesi ve değişiklikleri yakından izlemesi kaçınılmazdır. Tasarımlara ilişkin çok detaylı araştırma yapmak mümkün olmadığından Türk Patent Enstitüsü uzmanları da ön değerlendirme sonrası tasarım başvurularını yayınlamaktadır. Ardından aksini ispatlamak ve itiraz ile iptal ettirmek rakiplerin görevidir.
Tasarım tescil maliyetleri ne kadardır? Ne zaman ödeme yapılır?
Tasarım tescili için sadece başlangıç aşamasında ödeme yapılır. Bunun içersinde tasarım müracaat harcı, yayın harcı ve Asist patent hizmet bedeli vardır. Tescil edilmek istenen ürünlerin sayısına ve görsel anlatımlarının sayısına (resim sayısına) göre ücret değişmektedir. Bunun dışında marka tescil işleminde olduğu gibi belge ücreti ödenmemektedir.
Tasarım tescil maliyetleri ne kadardır? Ne zaman ödeme yapılır?
Tasarım tescil edildikten sonra her yıl ücret ödenir mi?
Endüstriyel tasarım tescili tamamlandıktan sonra her yıl ücret ödenmez - Faydalı model/ Patent işleminde olduğu gibi yıllık yenileme ücreti yoktur. -Sadece 5 yıllık dönemlerde yenilemesi yapılır.
Tescil edilen tasarımın koruma kapsamı nedir ve kaç yıl geçerlidir?
Tasarımlar sadece tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Haliyle Türkiye’de tescil alınan bir tasarımın koruması sadece gümrük sınırları dahil olmak üzere Türkiye’de geçerlidir. Diğer ülkelerde tescil almak için ilgili ülkelere başvurmak gerekmektedir. Koruma süresi ise başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. 5’er yıllık periyotlarla yenilenmek kaydıyla 25 yıla kadar koruma sağlanabilir.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: