Entegre Devre Topografyaları
Entegre Devre Topografyaları

Entegre devre ile; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir.Entegre devre topografyası ile de; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü kastedilmektedir.

 

Entegre devre tescil koruması 10 yıllık süreyle geçerlidir. Haksahibi yine yurtiçi veya Paris Sözleşmesine taraf yurtdışı mukim firmalar olabilmektedir. Bu korumadan yararlanabilmek için sözkonusu çalışmaların 15 yıl için yapılmış olması gerekir. Bu süre geçtikten sonra koruma için başvuru yapılamaz.

 

Başvuru için gerekli evraklar;

 

Haksahibi bilgileri,


Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri de içeren entegre devre topografyasının kopya veya net çizimleri,


Entegre devre topografyası hakkında özet bilgi,


Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge,


Vekaletname,


Başvuru tüzel kişi adına yapılıyor ise imza sirküleri.

 

Mevzuat:


5147 SayılıEntegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun
Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
Genel Gerekçe

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: