Yurtiçi Marka Tescili
Yurtiçi Marka Tescili
Markanızı Ücretsiz Araştırın!
Markanızı online olarak kendiniz araştırabileceğiniz gibi bizlere ileteceğiniz talep formu ile ücretsiz araştırmasını yaparak bilgi alabilirsiniz.
ÜCRETSİZ MARKA ARAŞTIRMA TALEP FORMU


Marka Nedir? 

Marka , bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Marka tescili neden gereklidir?

 • 6769 Sayılı SMK’nun getirdiği malların toplatılması, hizmetlerin durdurulması (internet sitesi dahil) ile 1-3 yıl hapis ve yirmibin güne kadar para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşmamak için
 • TR uzantılı internet alan adı tescili alabilmek için
 • Gıda sicili, üretim izni, TSE vb resmi kuruluşlardan izin ve belge alabilmek için
 • KOSGEB desteklerinden yararlanabilmeniz için
 • Yurtdışı satış işlemlerinde gümrük kısıtlamalarıyla karşılaşmamanız için
 • Araç giydirme ve reklam çalışmalarında emniyet müdürlüğünün zorunluluğu için
 • Belediyeler gibi yerel yönetimlerin tescil konusundaki uygulamalarından dolayı

 

Marka Tescil Süreçleri Nelerdir?

Marka  tescil işlemleri başvurudan itibaren yaklaşık 4-5 ay sürmektedir. Fakat her markanın inceleme ve değerlendirme süreci farklı olabileceğinden bu süreç değişebilmektedir.

Marka başvurusu yapmadan önce hangi markanın hangi sınıflarda (mal ve hizmet listesi) hangi logo ile tescil alınmak istendiği öncelikle çok detaylı şekilde belirlenmeli ve incelenmelidir. Ardından yapılacak ön araştırma ile markanın tescil edilip edilmeyeceğinin yorumlanması gerekir.  Araştırma aşaması markanın sadece benzerinin bulunması değil kanunun öngördüğü şartları taşıyıp taşımadığı açısından etraflıca irdelenmesini içerir.

Olumlu görünen markalar için başvuru yapılarak resmi koruma süresi başlatılır. Başvuru tarihi, saat ve dakika itibariyle markanın koruması başlamış olup sonrasında yapılacak marka başvuruları kurum tarafından reddedilir.

Başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmesi neticesinde ( şekilsel, benzerlik ve hukuki inceleme) olumlu görülmesi halinde Resmi Markalar Bülteni’nde ilan edilir ve 2 aylık resmi ilan döneminde herhangi bir  itiraz gelmemesi halinde tescil edilmesine karar verilir.

Markanın koruması başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olup her 10 yıl dolmadan 6 ay öncesinde yenileme yapılabilir. Böylelikle koruma süresi sonsuza kadar uzatılabilir.

Marka tescil süreçlerini görmek için tıklayınız !

Marka tescil sürecinin detaylı iş akışını görmek için tıklayınız !.

Marka Tescil Maliyetleri?

Marka tescili için başvuru ve tescil olmak üzere iki aşamada ödeme yapılır.  Başvuru aşamasında ödenecek olan ücret Asist Patent Hizmet bedeli ve Türk Patent ve Marka Kurumu harç bedellerini içermektedir.  Başvuru ücreti seçilen sınıf sayısına göre farklılık göstermektedir. 

Tescil ücreti ise tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, markanın kurum tarafından tescil kararı verilmesi ile birlikte (başvurudan yaklaşık 4-5 ay sonra) ödenir.  Tescil ücreti, diğer adıyla belge ücreti markanın 10 yıllık koruma bedeli olarak talep edilmektedir.  Bunun haricinde 10 yıl boyunca başka bir ücret ödenmez. Sadece 10 yıldan 10 yıla yenileme yapılırken yenileme ücreti ödenmektedir.

Marka tescil süreci içerisinde markaya itiraz gelmesi durumunda savunma yapılması veya uzlaşmaya gidilmesi gibi durumlar söz konusu olduğunda ayrıca savunma ücreti ödeneceği gibi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından res’en veya itiraz sonucu markanın kısmen veya tamamen reddedilmesi sonucunda bu kararlara karşı itiraz edilmek istenirse ayrıca itiraz ücreti ödenecektir.

Maliyetleri görmek için tıklayınız !

Marka Tescili için gerekli evraklar nelerdir?

Marka tescil işlemleri için aşağıdaki evraklar gereklidir.  İlgili evrakların faks veya e-mail yoluyla gönderilmesi yeterlidir.

        Firma adına olacaksa;

 • Marka İşlemleri Sözleşmesi (Karşılık imza altına alınacak) 
 • Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir.) 
 • Marka Örneği (Tescil edilecek markanın jpeg formatında logolu hali) 
 • Başvuru Ücreti (Hangi sınıflarda tescil edilecekse ona göre ödenecek olan başvuru ücreti) 
 • Faaliyet belgesi veya ticaret sicil gazetesi (Firmanın son tarihli faaliyet belgesi veya ticaret sicil fotokopisi)

 

         Şahıs adına olacaksa;

 • Marka İşlemleri Sözleşmesi (Karşılık imza altına alınacak) 
 • Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir.) 
 • Marka Örneği (Tescil edilecek markanın jpeg formatında logolu hali) 
 • Başvuru Ücreti (Hangi sınıflarda tescil edilecekse ona göre ödenecek olan başvuru ücreti) 
 • Kimlik Fotokopisi
Sıkça Sorulan Sorular
Benzer olarak yayınlanan markaya itiraz ettik ancak markayı kullanmadığımız için itirazımız kabul edilmedi? Ne yapmalıyız?
Yeni 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde kullanılmayan markaların pasif edilmesi hükmü getirildi. Eğer marka 5 yıldır aktif olarak kullanılmıyorsa benzer markaya yapılan itiraz kabul edilemeyeceği gibi benzer olarak piyasada kullanılan markalara karşı açılacak dava da sonuçsuz kalacaktır. Bu nedenle markanın kullanılacağı emtialarda tescil edilmesi ve kesintisiz olarak kullanılması önemlidir.
Marka başvurusundan sonra logo değişikliği yapabilir miyiz? Veya sınıflarını değiştirebilir miyiz?
Marka başvurusu yapıldıktan sonra marka örneği üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ancak yeni bir başvuru yaparak yeni logo ile tescil almak gerekir. Yine başvuruda yer alan sınıfları üzerinde de değişiklik yapılamaz. Sınıfların bazıları kısmen veya tamamen geri çekilebilir ama onun yerine yeni sınıf eklenmeyeceği gibi emtialar da değiştirilemez.
Markamın üzerinde ihtiyati haciz konulmuş, başkasına devir edebilir miyim?
Firmanın herhangi bir borcundan dolayı alacaklı tarafça marka üzerine haciz konulabilir. Tıpkı taşınmaz mallarda olduğu gibi satışa sunularak açık arttırma ile satılarak nakte dönüştürülmek istenebilir. Haciz konulan marka üzerinde satılamaz şerhi varsa başkasına devir edilemez.
Markamıza kısmi red kararı geldi ne yapmamız gerekir?
Marka başvurusu sonrasında 6769 sayılı SMK kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resen incelenir. Eğer daha önceki markalardan dolayı veya kanunda sayılan diğer sebeplerden dolayı tescil edilmesinde sıkıntı görülürse kısmen veya tamamen reddedilmesine karar verilebilir. Bu durumda markanın özelliğini ve içeriğini tekrar değerlendirerek gerekirse karara itiraz etmek mümkündür. Kısmi olan markalar koruma kapsamında yer alan bazı mal ve hizmetler için tescil edilebilecektir.
Firma ismini ticaret sicilden tescil ettirdik, marka tesciline gerek var mı?
Firma kuruluşunda ticaret sicilden yapılan tescil, sadece firmanın vergisel işlemlerinde kullanılması amacıyla verilir. Oysa marka tescili mal ve hizmetlerin ayırt edilmesi için verilen güçlü bir korumadır. Ticaret sicilinde tescil almak o ismi marka olarak kullanmak anlamına gelmemektedir.
Marka tescilini ne kadar sürede alabilirim?
Tescil işlemleri başvurudan itibaren takribi 5-6 aylık süreç içerisinde gerçekleşir. Başvuruyla birlikte koruma süreci başlar fakat tescilin kesinlik kazanması, belgenin düzenlenmesi ile resmi olarak anlam ifade eder. Markanın başvurudan sonra kullanılmasında sıkıntı olmamakla birlikte tescil sürecinin beklenmesi daha sağlıklı olacaktır.
Türkiye’de alınmış marka tescili farklı ülkelerde geçerli olur mu?
Hayır. Markalar tescil edildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Aynı şekilde farklı ülkede tescilli markanın da Türkiye’de korunması söz konusu olamaz. Her ülkede ayrıca tescil almak gerekir.
Tescil aldığımız markayı kullanmak zorunda mıyız?
Evet. Marka tescil edildiği mal ve hizmetler için tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde aktif olarak kullanılmak zorundadır. Markanın koruma kapsamında yer alan emtialarda kullanılmaması durumunda iptal edilmesine karar verilir.
Register , Trade mark , Copyright kelimelerinin anlamı nedir ? ®, ©, ™ kısaltmalarının anlamı nedir ve nerede kullanılır?
Bu işaretler markaların tescilli olduğunu, koruma altında olduğunu ifade etmek için kullanılır. ® işareti uluslar arası anlamda “registered” (tescilli) kelimesinin kısaltması olarak kullanılır ve genellikle markaların sağ üst köşesine yazılır. Markanın tescilli olduğunu ifade ettiği için tescil işlemleri bittikten sonra kullanılması tavsiye edilir , aksi halde başvurusu yapılan markalar veya tescil edilmemiş markalar için kullanılması halkı yanıltıcı içerikte olacağından cezai müeyyideyi gerektirir. TM işareti ingilizce Trade Mark (Ticari Marka) anlamına gelmektedir. Ticaret ve marka kelimelerini içerir. Genelde 1 ila 34.sınıflarda tescil edilmiş olan ticari markalarda kullanılır. SM ibaresi ise pek yaygın olmamasına rağmen Service Mark (Hizmet markası) olarak kullanılmaktadır. Müseccel marka, yine tescilli marka anlamına gelmektedir. Sözkonusu işaretlerin kullanılmasına ilişkin kanuni zorunluluk yoktur ancak 556 Sayılı KHK’nin 61/A.maddesinde “…marka koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar…” hakkında hapis ve para cezası uygulanır şeklinde bir hüküm mevcuttur. © işareti ise yine uluslar arası anlamda eserlerin korumasını ifade etmek için yapıtların üzerinde, internet sitelerinde, kitaplar vb yayınlarda kullanılan Copyright yani kopyalama hakkı anlamında kelimedir.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: