Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Dünyanın teknoloji gelişiminde geldiği bu noktada artık ticaretin kuralları değişmeye başlamış klasik üretim ve pazarlama anlayışları yerini inovatif düşüncelerle oluşturulan katma değeri yüksek üretim ve pazarlama metotlarına bırakmıştır.

 

İnovasyon süreçlerine adapte olan firmaların ar-ge bölümlerinin de yapılandırılması ile rakiplerine oranla farklı büyüme gösterdiği buna mukabil tekel pazarlar yaratarak yüksek katma değerli ürünler ürettikleri görülmektedir.

Asist Patent kurumsal yapılanma sürecinde olan firmaların başta ar-ge bölümlerinin yapılandırılması, patent sisteminin firma bünyesine entegre edilerek inovatif çalışma anlayışının geliştirilmesi için danışmanlık ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Yeni fikirlerin asistanı sloganı ile yola çıkarak yeni fikirlerin önemini ve gelişim süreçlerinin adaptasyonunu sağlayan Asist Patent kurum içi yapılandırmalara yardımcı olmaktadır.

 

Danışmanlık ve eğitim konuları sadece marka, patent, tasarım konularında tescil aşamaları ve süreçlerinin yönetimi değil aynı zamanda marka oluşturma ve bu sürecin doğru yönetilmesi, buluşun çok yönlü olarak firmalara özgü olarak değerlendirilmesi ve kuruma katacağı avantajlarının irdelenmesi konusunda yol gösterici niteliktedir.

 

Kuruma özel olarak yapılacak fikri ve inovatif çalışmalar;

 

Firmanın sektörel analizi
Rakiplerle birlikte kolektif değerlendirme
Ürün/hizmet avantajları, dezavantajları ve gelişim süreçleri analizi (sektörel bazda)
Kurum içi fikri haklar kurallarının tanımlanması
Ekonomik boyutu ve bütçelendirilmesi
Çalışanların eğitimi
Sürecin takibi ve işlerliğinin takibi gibi ana başlıklarda yürütülmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: