Bitki Çeşitlerinin Korunması
Bitki Çeşitlerinin Korunması

"Bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni çeşitlerin ve ıslahçı haklarının korunmasını sağlamak amacıyla 15/01/2004 tarihinde çıkarılan kanuna göre “Yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olduğu tespit edilen bitki çeşitleri, kanunda belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi kaydıyla, ıslahçı hakkı verilerek korunmaktadır.”

 

Koruma süresi ıslahçı hakkının tescilinden itibaren yirmibeş yıldır. Bu süre ağaçlar, asmalar ve patates için otuz yıldır.

Islahçı hakkı, korunan çeşit ile ilgili olarak, hak sahibine aşağıdaki inhisarı yetkileri verir:

Üretmek veya çoğaltmak.
Çoğaltım amacıyla hazırlamak
Satışa arz etmek.
Satmak veya diğer şekillerde piyasaya sürmek.
İhraç veya ithal etmek.
Depolamak
Başvurular Tarım ve Köyişleri bakanlığına yapılır ve başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir.

 

Başvuru sahibinin bilgileri,
Başvuruyu yapan ıslahçının kendisi değilse, ıslahçının adı ve adresi ile hakkın ıslahçıdan ne şekilde alındığını gösterir bilgi ve belge.
Çeşidin botanik sınıflandırmadaki Türkçe ve Latince ismi.
Çeşit için önerilen isim veya ıslahçının kullandığı geçici bir isim.
Daha önceki bir başvurudan dolayı rüçhan hakkı talep ediliyorsa, ilk başvurunun yapıldığı tarih ve makam.
Çeşidin teknik özellikleri.
Çeşitle ilgili daha önce ticari bir işlem yapılmışsa, buna ait bilgi ve belgeler.
Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont.
Çeşidin coğrafi orijini.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: