Diğer İşlemler
Diğer İşlemler
Yurtiçi Patent Diğer İşlemler

Patent ve Faydalı model işlemleri ile ilgili diğer önemli hususları özetle belirtmek gerekirse;

 

  • Dönüşüm İşlemleri: Patent başvurusunun faydalı modele, faydalı model başvurusunun ise patent başvurusuna dönüştürülmesi mümkün olup 6769 sayılı SMK ve Yönetmelik kapsamında belirlenen süreler içerisinde gerekli evraklarla birlikte başvuru yapılabilmektedir.  Dönüşüm sonucu işlemler dönüşüm yapılan koruma şekli ile devam eder.

 

  • Kullanma Zorunluluğu: Patentlerin kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. Patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren üç yıllık veya patent başvurusu tarihinden itibaren dört yıllık sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa ona göre belirtilen süre dolmadan patentin kullanıldığının kuruma bildirilmesi gerekir. Kullanım durumu bildirilmemesi durumunda patentin iptal edilmesi mümkün olmasa da zorunlu olarak lisansa konu olması mümkündür.

 

  • Ek Patent: Patent başvurusu yapıldıktan sonra ana patentin koruma kapsamı ile ilgili olan hususun korunması amacıyla ana patent ile bağlantılı olacak şekilde ek patent başvurusu yapılması mümkündür. Ek patent başvurusu, asıl patent başvurusuna belge verilmesi kararının yayımına kadar yapılabilir. Ek patent için yıllık ücret ödenmez.

 

  • Gizli Patent: Patent milli güvenlik açısından önem taşıyorsa kurum tarafından Milli Savunma Bakanlığına bildirilir ve gerektiğinde bakanlık kararı ile patentin gizli paten olarak tescil işlemleri devam ettirilir.

 

  • Hizmet buluşu ve Serbest Buluş: Patente konu buluşun iş veren yanında çalışan işçiler tarafından bulunması mümkün olduğu durumlarda hizmet buluşu geçerli olup, hangi durumlarda ilgili buluşun serbest kalacağı SMK ile düzenlenmiştir. Tarafların alacağı veya ödeyeceği ücretlerin hesaplanması yönetmelik ile belirlenmiştir. Detay bilgi danışmanlarımızdan alabilirsiniz.

 

  • Yüksek Öğretim Kurumlarında Yapılan Buluşlar: Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar da yine çalışanların buluşları gibi değerlendirilmektedir. Ancak SMK bu konuda farklı uygulamalar getirmiş, yüksek öğretim elemanlarının patentten elde edilen gelirin hesaplanmasında farklı yöntem öngörülmüştür.

 

  • Bilgisayar Programlarının Patenti: Bu konuda kanun açıkça programların, yazılımların patent koruması ile tescil edilemeyeceğini belirtmiştir. Yazılımların ancak bir otomasyon sistemi olarak kullanılması durumunda yöntem patentine dahil edilmesi ve kod yapısının olmasa da çalışma mantığının korunması mümkündür.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: