İtiraz ve Görüş Sunma
İtiraz ve Görüş Sunma
Patent İtiraz ve Görüş Sunma

Patent/Faydalı Modeller  tescil edilirken, başvuru sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi tarafından yapılacak şekilsel ve hukuksal inceleme sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’n ilgili maddelerine göre tescil edilmesinde herhangi bir sıkıntı görülmezse araştırma raporundan sonra ilgili Resmi Patent Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilir.

 

Resmi Bültenlerde yayınlanmış olan Patent/Faydalı Modellere 6/3 ay içerisinde itiraz gelmezse tescil edilmesine karar verilmektedir. Bu süreç içerisinde daha önceki Patent/Faydalı Model sahipleri gerek kendisinin veya başkaca bir firmanın eskiden beri kullanımlarını, gerekse daha önceki başvuru aşamasında ve tescilli olan Patent/Faydalı Model gerekçe göstererek itiraz edebilirler.  Hatta ilgili buluşun yeni olmadığını diğer dünyada kamuya sunulmuş olan herhangi bir tarihli dökümanı göstermek suretiyle de görüş sunabilirler. İtiraz edilen Patent/Faydalı Model tekrar değerlendirmeye alınır, eğer itiraz eden haklı görülürse Patent/Faydalı Model kısmen veya tamamen reddedilmesine karar verilir.  Kısmen denilen istemler üzerinde değişiklik yapılması şeklinde tescil edilmesi ifade etmektedir. İtiraz edilen Patent/Faydalı Modellerin reddedilebilmesi için söz konusu buluşun daha önce başkası adına tescil edilmiş, başvurusu yapılmış yada dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuş olması yeterlidir.

 

Özetle Patent/Faydalı Model bülten itirazı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilen ve Resmi Patent Bülteni’nde yayınlanan buluşlara iptal edilmesi için itiraz edilmesi işlemidir.

Patent İtiraz ve Görüş Sunma
PATENT İTİRAZI TALEP FORMU


Sıkça Sorulan Sorular
Patent/Faydalı Model Bülten İtirazı Nedir?
Patent/Faydalı Modeller tescil edilirken, başvuru sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi tarafından yapılacak şekilsel ve hukuksal inceleme sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’n ilgili maddelerine göre tescil edilmesinde herhangi bir sıkıntı görülmezse araştırma raporundan sonra ilgili Resmi Patent Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilir. Resmi Bültenlerde yayınlanmış olan Patent/Faydalı Modellere 6/3 ay içerisinde itiraz gelmezse tescil edilmesine karar verilmektedir. Bu süreç içerisinde daha önceki Patent/Faydalı Model sahipleri gerek kendisinin veya başkaca bir firmanın eskiden beri kullanımlarını, gerekse daha önceki başvuru aşamasında ve tescilli olan Patent/Faydalı Model gerekçe göstererek itiraz edebilirler. Hatta ilgili buluşun yeni olmadığını diğer dünyada kamuya sunulmuş olan herhangi bir tarihli dökümanı göstermek suretiyle de görüş sunabilirler. İtiraz edilen Patent/Faydalı Model tekrar değerlendirmeye alınır, eğer itiraz eden haklı görülürse Patent/Faydalı Model kısmen veya tamamen reddedilmesine karar verilir. Kısmen denilen istemler üzerinde değişiklik yapılması şeklinde tescil edilmesi ifade etmektedir. İtiraz edilen Patent/Faydalı Modellerin reddedilebilmesi için söz konusu buluşun daha önce başkası adına tescil edilmiş, başvurusu yapılmış yada dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuş olması yeterlidir. Özetle Patent/Faydalı Model bülten itirazı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilen ve Resmi Patent Bülteni’nde yayınlanan buluşlara iptal edilmesi için itiraz edilmesi işlemidir.
Patent/Faydalı Model Bülten İtirazı Neden Gereklidir?
Patent/Faydalı Modellerin tescil sürecindeki en önemli aşamalardan biri yayın aşamasıdır. İlan edilmesine karar verilen tasarımlara 6/3 aylık ilan aşamasında itiraz edilmemesi halinde 6769 sayılı SMK hükümlerince tescil edilmesine karar verilmektedir. Tescil edilen tasarımlara bu süre sonunda idari yoldan itiraz hakkı ortadan kalkmakta ve ancak ihtisas mahkemesinde dava açılarak iptal edilmesi gerekmektedir. Bu ise oldukça maliyetli, uzun ve zor bir süreçtir. Bu sebeple tasarımların yayın aşamasında tespit edilerek iptal ettirilmesi oldukça önemlidir. Patent/Faydalı Model izlemesi yapılmadığında benzer buluşların tespit edilmesi mümkün olmadığı gibi benzer olarak tespit edilen buluşlara yayın aşamasında itiraz edilmediğinde ise tescil edilmeleri söz konusu olacak ve aynı pazarlarda kullanılmasının engellenmesi mümkün olmayacaktır.
Patent/Faydalı Model Bülten İtirazı Hizmetinin İçeriği Nedir?
Patent/Faydalı Model bülten itirazı benzer olarak tespit edilen Patent/Faydalı Modellerin iptal edilmesi için yapılan idari bir işlemdir. Buna göre öncelikle benzer olan tasarımların danışmanlarımız tarafından bütünsel olarak incelemesi yapılır. İlgili buluş itiraz edecek tasarım sahibinin buluşuyla aynı veya benzer olup olmadığı, yenilik kriteri taşıyıp taşımadığı , başvurucu firmanın iştigal konusu, amacı, kötü niyetli olup olmadığı, varsa aktif olarak kullanımları incelenir. Patent/Faydalı Modellerin itiraz edilmesi ile birlikte iptal edilip edilmeyeceği analiz edilir. İtiraz öncesi varsa buluş hak sahibi tarafındaki eksiklikler tamamlanır. Gerekirse eksik hususlar için yeni başvuru yapılabilir. Sonrasında dosya patent bölümüne iletilerek itiraz için hazırlanacak kapsamlı bir dosya ile tarafınızdan talep edilen bilgi ve belgelere göre itiraz işlemi gerçekleştirilir. İtiraz sonrasında gerekirse dosya kapsamında daraltma yapılarak istem yapısı değiştirilebilir veya koruma sınırlandırılabilir.
Patent/Faydalı Model Bülten İtirazı süreçleri
Yukarıda belirttiğimiz üzere yayınlanmasına karar verilen Patent/Faydalı Modellere yayın tarihinden itibaren 6/3 ay içinde itiraz etmek gerekir. Yeni 6769 sayılı SMK kapsamında patent verildikten sonra itiraz edilmesi de öngörülmüştür. Gerekli bilgi ve belgelerin başvuru ile birlikte tarafımıza ulaştırılması sonucu patent vekillerimiz tarafından 1 hafta içerisinde hazırlanacak olan itiraz dosyanızla birlikte itiraz işlemi gerçekleştirilir. İtirazın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmesi , savunma ve görüş istenmesi takribi 5-6 ay kadar sürebilmektedir. İtiraz kabul edildikten sonra her iki tarafa karara karşı dava açmak için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde karara karşı dava açılmazsa işlemler sonlandırılır. Marka işlemlerinde olduğu itirazın olumsuz olması sonucu tekrar itiraz yolu yoktur. Çünkü itiraz sonucu kararlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından verilir.
Patent/Faydalı Model Bülten itirazı için gerekli evraklar nelerdir?
Benzer olarak tespit edilen Patent/Faydalı Modellerin iptal edilmesi için yapılacak olan bülten itirazında sunulacak evraklar oldukça önemlidir. Patent/Faydalı Modellerin iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek olan uzman buluşun yenilik ve buluş basamağı gibi kriterleri taşıyıp taşımadığını irdeleyeceği için, bu nedenle bu konuyla ilgili olarak ispatlayıcı bilgi ve belgelerin sunulması gerekir. Buna göre başvuru sonrası aşağıdaki evrakların tarafımıza faks veya e-mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. 1) Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir.) 2) Varsa daha önceki Patent/Faydalı Modelin başvuru veya tescil bilgileri, 3) İtiraz edilecek buluşun yenilik veya buluş basamağı kriterini taşımadığına dair evraklar; a) İlgili buluşun dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulduğunu gösterir tarihli evraklar, faturalar, broşürler, kataloglar veya buna benzer evraklar. b) Daha önce kamuya sunulmuş olan buluşlarla olan benzerliğini gösterir bilgi ve evraklar. c) Konuyla ilgili görüşler. 4) İtiraz edilecek firma veya Patent/Faydalı Model hakkında bilgiler: İlgili başvurucu firmanın tanınıyor olması durumunda kötü niyetli olduğunu ispatlayıcı bilgi ve evraklar.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: