Savunma ve Karşı Görüş Sunma
Savunma ve Karşı Görüş Sunma
Patent Savunma ve Karşı Görüş Sunma

Başvurusunu yaptığınız Patent/Faydalı Model dosyalarına ilan aşamasında itiraz geldiğinde Türk Patent ve Marka Kurumu Patent  Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan itiraz ile ilgili olarak savunma yapmanız istenir.  Savunma yapılması gerektiği durumlarda konuyla ilgili olarak detaylı savunma dosyası hazırlanarak başvurulması gerekir.

 

Gerektiğinde bu savunma talepleri uzlaşma içerikli olabilmektedir. Her ne şekilde olursa olsun itiraza karşı görüş verilmemesi durumunda karar verici kurul uzmanları, karşı tarafından sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda karar verme eğilimleri yüksektir.  Bu şekilde savuma yapılmadan sessiz kalınması durumunda ise genellikle sonuç karşı taraf lehine çıkmaktadır.

Patent Savunma ve Karşı Görüş Sunma
ONLİNE PATENT SAVUNMA TALEP FORMU


Sıkça Sorulan Sorular
Patent/Faydalı Model Savunma işlemi Nedir?
Başvurusunu yaptığınız Patent/Faydalı Model dosyalarına ilan aşamasında itiraz geldiğinde Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan itiraz ile ilgili olarak savunma yapmanız istenir. Savunma yapılması gerektiği durumlarda konuyla ilgili olarak detaylı savunma dosyası hazırlanarak başvurulması gerekir. Gerektiğinde bu savunma talepleri uzlaşma içerikli olabilmektedir. Her ne şekilde olursa olsun itiraza karşı görüş verilmemesi durumunda karar verici kurul uzmanları, karşı tarafından sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda karar verme eğilimleri yüksektir. Bu şekilde savuma yapılmadan sessiz kalınması durumunda ise genellikle sonuç karşı taraf lehine çıkmaktadır.
Patent/Faydalı Model Savunma işlemi Neden Gereklidir?
Patent/Faydalı Model tescil sürecindeki itiraz işlemleri tıpkı dava işlemleri gibi buluşun tescili konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen idari kararları içermektedir. Bu süreçte Patent/Faydalı Modellere gelen itirazlar değerlendirilirken her iki tarafın görüş ve düşünceleri ile varsa detaylı bilgi ve belgeler talep edilmektedir. İtirazın değerlendirilme verilecek olan savunma dosyası, konuyla ilgili tüm detayları içerecek mahiyette hazırlanmaktadır. Haliyle savunma verilmemesi durumunda konuyla ilgili sessiz kalınmış olunacak ve tamamen karşı tarafın sunduğu itiraz gerekçesi bilgi ve belgelere göre değerlendirme yapılacaktır. Netice itibariyle Patent/Faydalı Modelin itiraz sonucu karara bağlanması aşamasında her hangi bir savunma yapılmaması durumunda olumsuz karar çıkma ihtimali yüksektir. Sonrasında telafisi mümkün olmayan veya daha yüksek ücretler ödeyerek itiraz etmek, dava açmak zorunda kalmamak için başından itibaren savunma yapılması kaçınılmazdır.
Patent/Faydalı Model Bülten İtirazı Hizmetinin İçeriği Nedir?
Patent/Faydalı Model savunma işlemi yukarıda da ifade ettiğimiz üzere itiraza karşı görüş verilmesini içermektedir. Bu bağlamda ilgili itiraz veya itirazlar öncelikle danışmanlarımız tarafından bütünsel olarak incelenir. Savunma yapılması gereken noktalar tespit edilir ve buna göre bilgi ve belgeler müvekkilden talep edilir. Konuyla ilgili diğer ön çalışmalar (benzer ürünler, benzer kararlar incelenir) yapılır. Sonrasında dosya patent bölümüne iletilerek savunma için hazırlanacak kapsamlı bir dosya ile tarafınızdan talep edilen bilgi ve belgelere göre savunma müracaatı gerçekleştirilir. Savunma yapılırken karşı tarafın görüşleri, yeniliği ilgilendiren hususlar da incelenerek gerekirse uzlaşma sürecine gidilerek konunun sulhen çözümü de alternatifler arasındadır. Veya istemler kısmında yapılacak değişiklik ile dosya olumlu hale getirilebilir.
Patent/Faydalı Model Savunma işlem süreçleri
Patent/Faydalı Model gelen itirazlara karşı savunma yapılması, karşı görüş verilmesi için süre tebliğ tarihinden itibaren 3 aydır. Bu süreç içerisinde mutlaka dosyanın hazırlanarak gönderilmesi gerekir. Gerekli bilgi ve belgelerin başvuru ile birlikte tarafımıza ulaştırılması sonucu patent uzmanları tarafından 1 hafta içerisinde hazırlanacak olan savunma dosyanızla birlikte işlem gerçekleştirilir. Veya dosya üzerinde değişiklik yapılabilir. İtirazın ve haliyle savunmanın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmesi takribi 5-6 ay kadar sürebilmektedir. Karşı itiraz olumsuz sonuçlanırsa ve savunmamız haklı görülürse karşı tarafa 2 ay içinde dava açılması için süre verilir.
Patent/Faydalı Model savunma için gerekli evraklar nelerdir?
İtiraz sonucunun lehimize sonuçlanabilmesi için sunulacak evraklar oldukça önemlidir. İtiraz içeriğine uygun olarak tüm bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesi ve danışmanlarımız tarafından incelenmesi gerekir. Buna göre başvuru sonrası aşağıdaki evrakların tarafımıza faks veya e-mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. 1) Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir.) 2) İtirazda belirtilen hususlara karşı ileri sürülebilecek bilgi ve belgeler, 3) İtiraz eden firma veya ürünler hakkında bilgiler: İlgili firmanın veya buluş konusu ürün hakkında savunmada kullanılabilecek diğer bilgi ve belgeler.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: