Yurtiçi Marka Bülten İtirazı
Yurtiçi Marka Bülten İtirazı
Yurtiçi Marka Bülten İtirazı

Markanıza benzer olarak yayınlanmasına karar verilmiş olan marka veya markalara, resmi bülten tarihinin yayınından itibaren 2 ay içinde itiraz edebilirsiniz. 

Online Bülten İtirazı
BÜLTEN İTİRAZI TALEP FORMU


Sıkça Sorulan Sorular
Marka Bülten İtirazı Nedir?
Markalar tescil edilirken, başvuru sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi tarafından yapılacak şekilsel ve hukuksal inceleme sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’n 5.maddesinde yer alan mutlak red gerekçelerine göre tescil edilmesinde herhangi bir sıkıntı görülmezse markanın Resmi Markalar Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilir. Resmi Bülten’ler kısmen veya tamamen yayınlanmış olan markalara 2 ay içerisinde itiraz gelmezse tescil edilmesine karar verilmektedir. Bu süreç içerisinde daha önceki marka sahipleri gerek eskiden beri kullanımlarını, gerekse daha önceki başvuru aşamasında ve tescilli olan markalarını gerekçe göstererek itiraz edebilirler. İtiraz edilen markalar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tekrar değerlendirmeye alınır, eğer itiraz eden haklı görülürse markanın kısmen veya tamamen reddedilmesine karar verilir. Markanın kısmen veya tamamen reddedilebilmesi için önceki markanın itiraza konu marka ile aynı veya benzer olması yanında aynı veya benzer mal ve hizmetleri içeriyor olması gerekir. Özetle marka bülten itirazı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilen ve Resmi Markalar Bülteni’nde yayınlanan markaların iptal edilmesi için itiraz edilmesi işlemidir.
Marka Bülten İtirazı Neden Gereklidir?
Markaların tescil sürecindeki en önemli aşamalardan biri yayın aşamasıdır. İlan edilmesine karar verilen markalara 2 aylık ilan aşamasında itiraz edilmemesi halinde 6769 sayılı SMK hükümlerince tescil edilmesine karar verilmektedir. Tescil edilen markalara bu süre sonunda idari yoldan itiraz hakkı ortadan kalkmakta ve ancak ihtisas mahkemesinde dava açılarak iptal edilmesi gerekmektedir. Bu ise oldukça maliyetli, uzun ve zor bir süreçtir. Bu sebeple markanın yayın aşamasında tespit edilerek iptal ettirilmesi oldukça önemlidir. Marka izlemesi yapılmadığında benzer markaların tespit edilmesi mümkün olmadığı gibi benzer olarak tespit edilen markalara yayın aşamasında itiraz edilmediğinde ise tescil edilmeleri söz konusu olacak ve aynı pazarlarda kullanılmasının engellenmesi mümkün olmayacaktır.
Marka Bülten İtirazı Hizmetinin İçeriği Nedir?
Marka bülten itirazı benzer olarak tespit edilen markaların iptal edilmesi için yapılan idari bir işlemdir. Buna göre öncelikle benzer olan markanın danışmanlarımız tarafından bütünsel olarak incelemesi yapılır. İlgili markanın itiraz edecek marka sahibinin markasıyla aynı veya benzer olup olmadığı, aynı veya benzer emtialar için tescil istenip istenmediği, başvurucu firmanın iştigal konusu, amacı, kötü niyetli olup olmadığı, varsa aktif olarak kullanımları incelenir. Markanın itiraz edilmesi ile birlikte iptal edilip edilmeyeceği analiz edilir. İtiraz öncesi varsa marka sahibi tarafındaki eksiklikler tamamlanır. Gerekirse eksik emtialar için başvuru yapılabilir. Sonrasında dosya hukuk bölümüne iletilerek itiraz için hazırlanacak kapsamlı bir dosya ile tarafınızdan talep edilen bilgi ve belgelere göre itiraz işlemi gerçekleştirilir. İtiraz sonrasında süreç bazı firmalar açısından bitmiş olarak görünmesine rağmen bizler için henüz yeni başlamıştır. Çünkü sonrasında karşı firma tarafından gelecek savunmaya göre markanın kullanımı yönünde evrak sunulması gerekebilir. Buna göre itiraz süreci takip edilerek nihai olarak olumlu yönde sonuçlanması için gerekenler yapılmaktadır.
Marka Bülten İtirazı süreçleri
Yukarıda belirttiğimiz üzere yayınlanmasına karar verilen markalara yayın tarihinden itibaren (Resmi Marka Bülteni yayın tarihi baz alınır) 2 ay içinde itiraz etmek gerekir. Gerekli bilgi ve belgelerin başvuru ile birlikte tarafımıza ulaştırılması sonucu hukukçularımız tarafından 1 hafta içerisinde hazırlanacak olan itiraz dosyanızla birlikte itiraz işlemi gerçekleştirilir. İtirazın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmesi , savunma ve görüş istenmesi takribi 5-6 ay kadar sürebilmektedir. İtiraz kabul edildikten sonra karşı tarafa itiraz etmesi için ayrıca 2 ay süre verilir, eğer marka başvuru sahibi bu verilmiş olan kısmi veya tam red kararına karşı itiraz etmezse dosyanın işlemleri sonlandırılır. Aynı zamanda bizim yaptığımız bülten itirazının kabul edilmemesi veya kısmen kabul edilmesi durumunda bize 2 aylık süre verilir ve tekrar itiraz etmemiz beklenir. Bu süre içerisinde karara karşı itiraz etmezsek işlemler sonlandırılır. Tekrar itiraz edildiğinde, kurul nezdinde inceleme ve değerlendirme yeniden başlar.
Marka Bülten itirazı için gerekli evraklar nelerdir?
Benzer olarak tespit edilen markanın iptal edilmesi için yapılacak olan bülten itirazında sunulacak evraklar oldukça önemlidir. Markanın iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek olan uzmanın markaların aynı, benzer veya iltibas yaratacak mahiyette olduğunun ikna edilmesi gerekir. Buna göre başvuru sonrası aşağıdaki evrakların tarafımıza faks veya e-mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. 1) Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir.) (Tıklandığında vekalet açılacak) 2) Varsa daha önceki marka veya markaların başvuru veya tescil bilgileri, 3) Eğer itiraz gerekçesi marka, itiraz edilen markanın başvuru tarihinden geriye dönük olarak 5 yıl ve sonrasında tescilli ise, Markanın geriye dönük olarak son 5 yıl içinde kullanıldığını gösterir belgeler; a) Her yıla ait, mümkünse her yılın her ayına ait fatura örnekleri, b) Ticaret sicil, faaliyet belgesi, c) TSE, ISO vb kalite belgeleri, d) Gazete, dergi vb basılı yayın reklamları, e) Görsel ve internet üzerinden yapılan reklam çalışmaları, f) Broşürler, kataloglar, g) Markanın yer aldığı her türlü geçmişe dönük olarak düzenlenmiş evraklar. Teklifler, müşteri yazışmaları, fuar katılımları, markanın tabela gibi görselleri vb… 4) İtiraz edilecek firma veya marka hakkında bilgiler: İlgili başvurucu firmanın veya markanın tanınıyor olması durumunda kötü niyetli olduğunu ispatlayıcı bilgi ve evraklar.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: