Yurtiçi Marka Diğer İşlemler
Yurtiçi Marka Diğer İşlemler

Marka tescili ile ilgili diğer bilgileri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

 

  • Markalar geleneksel olarak kelimeler  ve şekilsel ibarelerden oluştuğu gibi Ses Markaları, Üç Boyutlu Markalar, Renk Markaları ve Hareket Markaları şeklinde tescil edilebilmektedir.  Ses markaları ile cıngıl gibi herhangi bir ses kaydını korumak mümkünken üç boyutlu marka ile herhangi bir ürünün farklı açılardan görüntüsünü içerecek şekilde üç boyutlu korunması mümkündür. Renk markaları ise sahibine ilgili renk kodlarını belirtmek kaydıyla söz konusu renk için koruma sağlar. Diğer taraftan hareket markaları ise ilgili hareketin aşamalı olarak görüntüleriyle başvurulur bu şekilde tescil imkanı verir.

 

  • Markalar tescil edildikten sonra veya başvuru aşamasında koruma kapsamında yer alan emtiaların tamamının veya bir kısmının sahibinin talebi üzerine iptal edilmesi, geri çekilmesi mümkündür.  Emtialar üzerinde daraltma yapılması yanında emtiaların farklı şekilde tabirle kısıtlanması da söz konusudur.

 

  • Markaların klasik tescilden farklı olarak ayrıca tanınmış marka olarak tescil edilerek tüm emtialar için daha geniş bir koruma elde etmek mümkündür. Bir markanın tanınmış marka olarak tescil edilebilmesi için gerekli olan tanınmışlık koşullarını sağlaması gerekmektedir. Tanınmış marka olma koşulları ve detaylar hakkında danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

 

  • Markalar işletmelerin ticari bir değeri olduğu için aynı zamanda bir çok hukuki işleme konu olabilmektedir. İşletmelerin ticari alacaklarından veya borçlarından dolayı haciz edilmesi, rehin edilmesi, ihtiyati tedbir konulması ve satışa çıkarılarak icra yoluyla satılması mümkündür. Tüm bu işlemler markanın siciline işlenir ve taraflara karşı hüküm ifade eder.

 

  • Tescil edilmiş markanın tescil belgesinin kaybolması durumunda yeni bir tescil belgesi çıkarmak mümkün olduğu gibi Marka Tescil Belgesi’nin sureti de talep edilebilmektedir.

 

  • Markaların tescilden itibaren 5 yıllık süre içerisinden ticari olarak kullanılması gerekmektedir. Bu süreç içerisinde kullanılmayan veya kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilmiş olan markaların iptal edilmesi mümkün kılınmıştır. Bu durumda tescil edilen her bir emtia grubu üzerinden ciddi anlamda kullanma şartı yerine getirilmiş olmalıdır.  Kullanılmayan markalar kullanılmadığı emtialar için iptal edilmesi yanında ayrıca pasif konuma getirilmektedir. Yani benzer olan markalara yapılacak itirazları kabul edilmeyeceği gibi aynı ve benzer olan markalara karşı açılacak tecavüz davaları kabul edilmeyecektir.

 

  • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’n getirdiği yeniliklerden biri de markalara yayın aşamasında itiraz edilmesi durumunda her iki tarafın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde uzlaşma imkanı sağlanmasıdır. Buna göre tarafların mutabakatı ile itiraz işlemleri sonuçlandırılabilmektedir.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: