Yurtiçi Marka Veraset İntikal İşlemleri
Yurtiçi Marka Veraset İntikal İşlemleri
Yurtiçi Marka Veraset İntikal İşlemleri

Tescil edilmiş veya henüz tescil aşamasında olan markanın kayıtlı olduğu hak sahibinin vefat etmesi durumunda markanın mirasçıları adına intikal etmesi işlemidir.  Tıpkı diğer taşınmaz mallarda olduğu gibi vefat eden kişi adına kayıtlı olan gayri maddi marka hakkının mirasçılar adına geçirilmesi gerekmektedir.

Online Marka Veraset İşlemleri
MARKA VERASET BAŞVURUSU TALEP FORMU


Sıkça Sorulan Sorular
Marka Miras Yoluyla İntikal İşlemi Nedir?
Tescil edilmiş veya henüz tescil aşamasında olan markanın kayıtlı olduğu hak sahibinin vefat etmesi durumunda markanın mirasçıları adına intikal etmesi işlemidir. Tıpkı diğer taşınmaz mallarda olduğu gibi vefat eden kişi adına kayıtlı olan gayri maddi marka hakkının mirasçılar adına geçirilmesi gerekmektedir. Her marka için ayrı ayrı veraset intikal başvurusu yapılır ve kurum yeni hak sahiplerini sicile kaydederek konuyla ilgili olarak tarafımıza yazılı olarak bilgi verir. Marka, mahkemenin verdiği veraset belgesinde yer alan mirasçılar adına eşit şekilde pay edilir. Mirasçılardan birinin tüm hakkı kendi adına alması için diğer varislerin marka hakkını devir etmesi ve devir başvurusu yapılması gerekir.
Marka Miras Yoluyla İntikal İşlemi Neden Gereklidir?
Markanın sahibinin ölmüş olması, markanın sahipsiz kalması anlamına geleceğinden ilgili marka üzerinde tasarruf edebilmek için marka veraset işlemlerinin yapılması gerekir. Aksi durumda doğal olarak her hangi bir kurum nezdinde markanın sahibi olarak işlem yapılamayacağı gibi farklı firmaların kullanması durumunda dava açılması da mümkün olmayacaktır.
Marka Miras Yoluyla İntikal İşlemi Hizmetinin İçeriği Nedir?
Markanın mirasçılar adına geçirilebilmesi için ve yeni hak sahiplerinin sağlıklı şekilde sicile kaydedilmesi için sürecin doğru yönetilmesi gerekir. Başvuru talebiniz ile birlikte markanın öncelikle hangi varisler adına alınması gerektiği bilgisi verilir ve sonrasında istenirse mirasçılardan biri adına devir işlemi yapılması konusunda yönlendirme yapabiliriz. Gerekli evrakların ulaşması ile birlikte başvurusu yapılmakta ve işlemler takribi 1-2 ay içinde sonuçlandırılmaktadır. Mirasçıların mal paylaşımları sırasında yaşayacakları anlaşmazlık durumunda tıpkı taşınmaz malların satışının yapılması ve paylaştırılması hususundaki yöntemler geçerli olacak, gerekirse markanın mahkeme ile satışı yapılarak paydaşlara dağıtılabilecektir.
Marka Miras Yoluyla İntikal İşlem süreçleri
Gerekli evrakların tarafımıza ulaştırılmasından itibaren başvuru ve kurumunda değişiklik işlemlerinin gerçekleştirilmesi takribi 1-2 ay sürmektedir.
Marka Miras yoluyla intikal için gerekli evraklar nelerdir?
Marka veraset işleminin yapılabilmesi için başvuru sonrası aşağıdaki evrakların tarafımıza kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. 1) Vekaletname: Her bir mirasçı tarafından doldurulacak olup noter onayına gerek yoktur, kaşe ve imzalanması yeterlidir. 2) Mahkeme Kararı (Veraset Belgesi) : İlgili evrağın aslı veya noter onaylı örneğinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun. Biz Size Ulaşalım.
Online Randevu


Müşterilerimiz
Gelişmelerden haberdar olun: